Congesta de Gel del Pic de Salenques (Nord i Sud)

Imatge 189- 22/08/1986. La Congesta Nord, a la dreta, i la Sud, a l’esquerra, totes dues en bon estat de conservació al final del període d’estabilització, encara amb indicis d’alguna esquerda de tracció i rimaia. A l’esquerra, el Pic de Salenques, fàcilment accessible des de Mülleres.

  1. Pic de Salenques
  2. Congesta de Gel Sud del Pic de Salenques
  3. Agulla de Salenques
  4. Congesta de Gel Nord del Pic de Salenques
  5. Congesta de Gel Oriental de Salenques

 

Imatge 193- 05/08/2007. El malmés estat de les congestes a l’any 2007. A la base de la imatge (no visible) hi ha el Llac de Barrancs. Des de el Pic Salvaguardia.