Capítol 3

La glacera d'aneto des dels sectors del Pic Salvaguardia i el Port de Benasc

Imatge 24 – 12/08/2002. Detalls del sector superior de la glacera.


Imatge 25 – 05/08/2009.