La Glacera de Posets. 05/04/2010

Darrera l’aresta indicada pel punt vermell, al vessant est del Posets (3.375 m) es mantenen les Congestes de Gel Nord i Sud de Posets, escissions de l’antiga Glacera de Posets, que ha experimentat en els darrers anys una de les regressions més importants de totes les glaceres Pirinenques. L’any 1998 va deixar de ser catalogada com a glacera.

El punt blau indica l’emplaçament de la Congesta de Gel de Llardaneta, extingida entre 2005 i 2006.

Per sota del punt verd, darrera la Dent de Llardana (3.094 m) s’hi trobaven les Congestes de Gel Occidental i Oriental del Forau de la Neu. Només l’Occidental pot mantenir la categoria de congesta de gel en transició vers congesta de neu.