La Glacera de la Vall de Benasc va tenir una llargada de 36 km. 05/04/2010

El punt vermell indica el límit de la Glacera de la Vall de Benasc (a l’entrada del Congost de Ventamillo) durant la darrera glaciació del Quaternari. La Gelera va arribar als 36 km. De llargada.