La glacera d'Aneto. Efectes del canvi climàtic en imatges.

En acabar l’estiu de l’any 2009, la Glacera d’Aneto, la més extensa dels Pirineus, s’ha fraccionat en dues geleres que a partir d’ara seguiran una dinàmica independent, i per tant, seran encara més vulnerables als efectes del canvi climàtic. La fracció disgregada, per la seva situació, ha estat batejada amb el nom de Glacera Oriental o Superior d’Aneto.

Aquest fraccionament no és el primer que es produeix recentment a la Gelera d’Aneto. L’any 2006 se’n va separar l’anomenada Congesta de Gel Oliveras, i poc abans havia succeït el mateix amb la Congesta de Gel Oriental d’Aneto. Per trobar però un trencament d’aquesta magnitud en una de les grans glaceres pirinenques, ens hauríem de remuntar als anys 1990 - 1993, quan la Glacera de la Maladeta es va dividir en dues geleres independents.

Per mitjà de les 263 imatges comparatives del llibre, podreu observar, pas a pas i des de diferents indrets, el deteriorament de la Glacera d’Aneto. Des de que fa un quart de segle i després d’un breu període d’estabilització, s’ha iniciat l’etapa actual en la qual aquest aparell glacial s’ha escurçat més de mig quilòmetre i ha perdut una mitjana de 17,5 m de gruix de gel.

La Glacera d’Aneto era una de les capçaleres de la gran glacera de la Vall de Benasc. Al final de la darrera glaciació, fa uns divuit mil anys, arribà a tenir una llargada de 36 quilòmetres, reduïda ara als actuals 662 metres.  La seva darrera revifalla coincideix amb la Petita Edat del Gel (anys 1550 - 1850). En l’últim segle i mig ha perdut un 77% de la seva superfície.

Si no hi ha canvis substancials en les actuals condicions climàtiques, la Glacera d’Aneto ha iniciat el final de la seva història. Es preveu que, d’aquí a pocs anys, es produeixi un segon fraccionament de grans dimensions i, més endavant, la seva transformació en diverses congestes de gel inconnexes. Finalment l’extinció seria definitiva a meitats del present segle.

Si aquest és el destí de l’aparell glacial més importat de la serralada, endevineu quin serà  el de les altres 24 glaceres i 40 congestes de gel que encara sobreviuen als Pirineus!

Índex del llibre:

Accedeix a la pàgina de compra de llibres i pòsters.