GLACIARES 2021 – PIRINEOS – El aumento de la temperatura en los Pirineos triplica la media mundial – Inventario de los glaciares Pirenaicos.

Aquest butlletí en format revista pretén divulgar l’estat de les glaceres a l’inici de la campanya glaciològica de l’any 2021. A sota hi trobareu l’índex dels capitols i que es resumeixen en els següents apartats:

 • L’estudi de l’augment de les temperatures als Pirineus en el període comprés entre els anys 1850 i 2020, mitjançant el mètode indirecte de la diferència (increment d’altitud) de les cotes mínimes del gel glacial en el període indicat.
 • La hipòtesi del “mitigador tèrmic” en substitució dels “amplificadors d’altitud i polars”.
 • Inventari i catalogació actualitzat dels aparells glacials pirinencs, amb informació i mesures dels més destacables.
 • L’extinció de les glaceres pirinenques.
 • La ràpida formació del gel en èpoques favorables.

A les 51 pàgines, portada i contraportada hi trobareu 84 fotografies, majoritàriament comparatives de l’evolució en el temps de les principals glaceres. Està editat en llengua castellana per necessitats de cost i volum d’edició, i en el llenguatge universal de la fotografia comparativa.

INDEX:

 • Incremento global de temperatura.
 • El método de cálculo del aumento de temperatura en los Pirineos.
 • Resultado y conclusiones.
 • Interpretación del resultado.
 • Los aparatos glaciares utilizados para la interpretación.
 • Un acercamiento comparativo a los glaciares de los Alpes.
 • Espacios sensibles al aumento de temperatura y la hipótesis del “mitigador térmico”.
 • Cuestiones previas a la catalogación de los glaciares pirenaicos.
 • Hielo glaciar pirenaico. Inventario y catalogación 2021.
 • Información y mediciones de los aparatos glaciares pirenaicos.
 • La extinción del hielo en los Pirineos.
 • La rápida formación de los glaciares en etapas favorables.
 • Agradecimientos y autoria de las imágenes.

 

Accedeix a la pàgina de compra de llibres.