Congesta de gel (occidental i oriental) de Malpàs

Imatge 259- 14/08/2002. A la dreta de la imatge, a la Vall de Remunyé, emergint de l’ombra, es veu la morrena i l’espai que ocupava la Congesta de Gel Oriental de Malpàs. Al centre, la clapa de neu i, a la seva part superior dreta, també a l’ombra, l’ ubicació de l’antiga Congesta Occidental de Malpàs. Just a sobre de la clapa superior de neu el cim de la Tusse de Remunyé (3.041 m). A la seva dreta, les Puntes Rabadà i Navarro. Presidint la fotografia, els Crabioules i, a la seva esquerra, el Coll Inferior de Literola.

  1. Glacera i Coll Inferior de Literola
  2. Pics Crabioules
  3. Pics Crabioules
  4. Tusse de Remunyé
  5. Congesta deGel Occidental Malpas
  6. Congesta de Gel Oriental Malpàs