Congesta de gel de Perdiguero

Imatge 250- 26/08/1995. Reprenem com a punt de partida la imatge 241 del 13/08/1986 que precedeix en 10 anys a la present. En aquesta ja s’observa la congesta fraccionada en dos segments allunyats de la morrena de la petita glacera de circ, ja desapareguda. A l’esquerra, l’ibón de Literola (2.734 m). Des del cim de la Tusse de Remunyé.

 

Imatge 254- 18/08/2003. La fracció oriental de la congesta, la morrena frontal i l’ibón de Literola.