Congesta de Gel Neu del Cap de Toro (Mulleres) i Turó de les Tres Puntes

Imatge 194- 22/08/2003. Situació de les dues congestes vistes a mitja alçada de la Tuca Blanca de Pomero, per sobre del Coll de Toro (Ball de la Escaleta). De dreta a esquerra, el Tuc de Mulleres (3.010 m) i la Congesta de Cap de Toro. A l’esquerra, la franja blanca de la Congesta del Turó de les Tres Puntes i el Pic de la Forcanada o Mall del Puis (2.881 m).

  1. Forcanada o Mall del Puis
  2. Congesta de Gel del Turó de les Tres Puntes
  3. Ball de la Escaleta
  4. Coll d’Alfred
  5. Congesta de Gel de Cap de Toro
  6. Tuc de Mulleres