Glacera d’Aneto (Congesta Oriental d’Aneto. Congesta Oliveras)

03/09/1989

Mes informació al llibre La Glacera d'Aneto. Efectes del canvi climàtic en imatges.