Glacera Oriental de la Maladeta

Imatge 75- 05/08/1985. Sis de les set imatges següents foren preses des del sector del Portillón Superior i reflecteixen molt clarament el retrocés de la Glacera de la Maladeta. La primera coincideix amb el final del període d’estabilització.


Imatge 80- 09/09/2007. Aspecte de la glacera a finals de l’estiu de 2007.


Imatge 86- 19/08/1992. Prenent com a referència l’aigua del desgel de la clapa de neu triangular, s’observa el retrocés de la llengua en aquest període. Imatge des de la Dent Superior de la Maladeta (3.010 m).


Imatge 87- 14/08/2003. El retrocés mitjà de la llengua havia estat de 5 metres en les últimes observacions anuals. Si observem les tres persones que hi ha davant el front de la llengua, ens podem fer una idea de la dimensió de la glacera. Imatge des de la Dent Superior de la Maladeta.