Glacera Occidental de la Maladeta

La Glacera Occidental de la Maladeta formava, junt amb la Glacera Oriental actual, un únic aparell: la Glacera de la Maladeta. L’escissió en dos  cossos es va produir a principis dels anys 90 del segle passat. Manté encara una destacada activitat, tot i que les zones mitjana i inferior es van  recobrint progressivament de runes. El gruix de gel arriba encara gairebé als 30 metres. Els cims de les Maladetes Occidentals, són un excel·lent punt d’observació d’aquest aparell, especialment la 2ª i la 3ª, la Dent Superior de la Maladeta, el Pic de Paderna i, tot i que a una certa distància, el sector del Port de Benasc i el Pic Salvaguarda.

EVOLUCIÓ 15 ANYS (GLACERA OCCIDENTAL DE LA MALADETA)

Imatge 62- 19/08/1992. Des del sector del Port de Benasc.

 

Imatge 63- 05/08/2007. La imatge permet apreciar la notable pèrdua de gruix i el deteriorament de la gelera en aquest període.