Congesta de Gel del Queixal d’Alba

Imatge 59- 14/08/2006. Imatge de la Congesta de Gel, molt coberta de runes, des del Coll Superior d’Alba (3.081 m).