De la Petita Edat del Gel a l’actualitat

Imatge 29- Morrena de la Petita Edat del Gel a la Glacera de Corones, que ens permet apreciar l’extensió de la gelera en la primera meitat del segle XIX. Al centre de la imatge, el Coll de Corones (3.198 m) i, per sobre de la glacera, la Punta Oliveras (3.298 m) i el Pic d’Aneto (3.404m). 29/09/1998