Una mica d’història, de camí cap al present

Imatge 24- Temperatures mitjanes globals del planeta en els últims 2.500 milions d’anys. La temperatura mitjana del planeta ha oscil·lat entre els 12º c. en els períodes més freds i els 22º c. en els més càlids. En l’actualitat som entorn dels 16 ºc., més propers a la temperatura dels períodes freds que no dels càlids. (Gràfic facilitat pel meteoròleg de TV3 Francesc Mauri).