Congesta de Gel d’Alba

Imatge 44- 10/08/1986. A mitjans dels anys 80, en finalitzar l’últim període d’estabilització, mostrava encara signes de morfologia glacial, amb esquerdes de tracció a la zona de màxima, pendent sota la Dent d’Alba (3.120 m).


Imatge 49- 14/08/2006. El lamentable estat de la Congesta de Gel d’Alba en les adverses condicions de l’estiu del 2006.