Capítol 2

Els sectors de la glacera i els indrets per observar-la

Imatge 3 – 05/08/2009 .Punts Vermells: 1.- Portilló Inferior (2.745 m).  2.- Portilló Superior (2.908 m). 3.- Cim de la Maladeta Oriental (3.308 m).  4.- Pic del Mig (3.346 m).  5.- Pic de Corones (3.293 m).  6.- Pic d’Aneto (3.404 m).  Punts Verds: 7.-  Congesta de Gel Oliveras.  8.- Glacera Superior o Oriental d’Aneto.  9.- Coll de Corones (3.198 m).  10.- Lòbul Occidental de la Glacera d’Aneto.  11.-  Lòbul Oriental de la Glacera d’Aneto. 12.- Congesta de Gel Oriental d’Aneto.  13.- Morrena marginal dreta de la Glacera d’Aneto, de formació durant la Petita Edat del Gel.  14.- Glacera Oriental de la Maladeta. Imatge des del Sector del Pic Salvaguardia.


Imatge 6 – 09/09/2009. 1.- Tuc de Mulleres (3.010 m).  2.- Pic de Salenques (2.995 m).  3.- Punta Xènia (2.936 m). A l’esquerra, la petita Congesta de Gel de Cap de Toro. A la dreta, restes de la Congesta de Gel Sud del Pic de Salenques.  Imatge des de l’extrem oriental de la Glacera d’Aneto.