Capítol 13

El darrer episodi: anys 2007 a 2009

Imatge 209 – 09/09/2007. Un dels límits inferiors del Lòbul Occidental. A la part superior, el Pic del Mig i el Pic Maleït.

 

Imatge 210 – 09/09/2009. Els punts de referència mostren l’aprimament del gel.