Capítol 8

La glacera d'aneto des del Pla d'Aigualluts, un observatori per a tots

Imatge 134 – 09/09/2009. El dia en què la Glacera d’Aneto es va fraccionar. 1.- La nova Glacera Superior d’Aneto.  2.- La franja de roca a la base de la Punta Oliveras que, com a conseqüència de la disminució de gruix del gel, ha anat emergint fins a fragmentar la glacera.  3.- La Congesta de Gel Oliveras, aïllada de la gelera l’any 2006, que es deteriora molt ràpidament.  4.- El Lòbul Oriental.