Capítol 7

El sector del coll de corones i el llac coronat

Imatge 101 – Any 1960. Fotografia cedida per Faust Vila. Compareu els punts de referència amb les imatges següents.

 

Imatge 103 – 22/08/2001. La comparativa dels punts de referència i les proporcions amb les persones que s’observen a la imatge indiquen una destacada pèrdua de gruix, però molt més moderada que en els altres sectors de la glacera.